Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NHÂN DÂN ĐANG NHÌN...

Theo FB Lưu Trọng Văn
Thứ ba ngày 25 tháng 8 năm 2020 4:05 PM


Đại hội Đảng toàn quân họp tháng 10.1986 để chuẩn bị cho đại hội đảng lần VI.

Theo đại tá Trần Nhung thì trung tướng Phạm Ngọc Mậu, Phó Chủ nhiệm TCCT, Trưởng ban kiểm phiếu cho biết khi bầu Đoàn quân đội đi Đại hội Đảng toàn quốc, ba vị đứng đầu quân đội đều trượt, đồng nghĩa với việc bị loại khỏi uỷ viên trung ương khoá VI.

Đó là đại tướng Văn Tiên Dũng, Uỷ viên BCT, Bộ trưởng Quốc phòng, đại tướng Chu Huy Mân, Ủy viên Bộ CT, Chủ nhiệm TCCT và thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, Ủy viên Trung ương, Phó Chủ nhiệm TCCT.

Trung tướng Phạm Ngọc Mậu, cũng cho biết khi có kết quả bầu cử, báo cáo Đoàn Chủ tịch Đại hội trước khi công bố, đại tướng Văn Tiến Dũng, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Đại hội nói: Đề nghị chưa công bố kết quả bầu cử để báo cáo xin ý kiến BCT. Trung tướng Phạm Ngọc Mậu đáp lại: Làm thế là vi phạm Điều lệ Đảng. Đề nghị công bố ngay.

Thế là tướng Mậu công bố.

Cả hội trường vang tiếng vỗ tay như sấm dậy. Chủ tịch Đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội, quên cả đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Nhưng có điều rất bí ẩn là ứng cử viên cho bộ trưởng quốc phòng là đại tướng Lê Trọng Tấn đột tử ngay trước đại hội đảng mở rộng cánh cửa cho tướng Lê Đức Anh làm tổng chỉ huy quân đội.

Trận chiến Gacma 1988 và Hội nghị Thành Đô đều có dấu ấn của tướng Lê Đức Anh.

Bỏ qua chuyện cái chết của tướng Tấn thì đại hội đảng toàn quân năm 1986 thực sự đi vào lịch sử của đảng CSVN và quân đội VN chưa chắc vì tính tiến bộ, dân chủ của nó mà có thể chỉ mang tính đồng lòng phản ứng của quân đội đối với lãnh đạo đảng lúc đó muốn loại bỏ vai trò của tướng Giáp trong quân đội.

Thước đo có thể rất đơn giản để chọn lựa: những ai chống tướng Giáp bị đồng loạt bị bỏ phiếu chống và ngược lại.

Đó là lý do tướng Giáp được cao phiếu nhất và thứ nhì là tướng Tấn.

Đó là lý do tướng Dũng, tướng Mân, tướng Hiệp bị hạ bệ.

Liệu đại hội toàn quân năm nay chuẩn bị cho đại hội đảng 13 có tiêu chí chọn lựa mang tính đồng lòng nào như đại hội 6 không?

Chẳng hạn như:

Ai chống CS Tàu, chống tham nhũng, chống ức hiếp Dân thì được tôn vinh và ngược lại ai thân CS Tàu, tham nhũng, ức hiếp Dân thì bị loại.

Sự thay đổi thoát Trung của đảng CSVN phụ thuộc rất nhiều ở cán cân lực lượng quân đội này.

Nhân Dân đang nhìn về các vị đó các tướng lĩnh!


Cả hội trường vang tiếng vỗ tay như sấm dậy. Chủ tịch Đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội, quên cả đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Nhưng có điều rất bí ẩn là ứng cử viên cho bộ trưởng quốc phòng là đại tướng Lê Trọng Tấn đột tử ngay trước đại hội đảng mở rộng cánh cửa cho tướng Lê Đức Anh làm tổng chỉ huy quân đội.

Trận chiến Gacma 1988 và Hội nghị Thành Đô đều có dấu ấn của tướng Lê Đức Anh.

Bỏ qua chuyện cái chết của tướng Tấn thì đại hội đảng toàn quân năm 1986 thực sự đi vào lịch sử của đảng CSVN và quân đội VN chưa chắc vì tính tiến bộ, dân chủ của nó mà có thể chỉ mang tính đồng lòng phản ứng của quân đội đối với lãnh đạo đảng lúc đó muốn loại bỏ vai trò của tướng Giáp trong quân đội.

Thước đo có thể rất đơn giản để chọn lựa: những ai chống tướng Giáp bị đồng loạt bị bỏ phiếu chống và ngược lại.

Đó là lý do tướng Giáp được cao phiếu nhất và thứ nhì là tướng Tấn.

Đó là lý do tướng Dũng, tướng Mân, tướng Hiệp bị hạ bệ.

Liệu đại hội toàn quân năm nay chuẩn bị cho đại hội đảng 13 có tiêu chí chọn lựa mang tính đồng lòng nào như đại hội 6 không?

Chẳng hạn như:

Ai chống CS Tàu, chống tham nhũng, chống ức hiếp Dân thì được tôn vinh và ngược lại ai thân CS Tàu, tham nhũng, ức hiếp Dân thì bị loại.

Sự thay đổi thoát Trung của đảng CSVN phụ thuộc rất nhiều ở cán cân lực lượng quân đội này.

Nhân Dân đang nhìn về các vị đó các tướng lĩnh!