Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CÁ THÁNG TƯ

Đỗ Đức
Thứ năm ngày 1 tháng 4 năm 2010 1:38 PM

 1-Vi trùng đậu mùa được xếp vào top ten thảm họa khủng khiếp cho nhân loại, được các nhà y học thế giới tóm cổ giam trong lọ như thần đèn Ảrập từ lâu.Đã có mấy cuộc họp bàn về chyện hóa vàng loại vi trùng ác bá này. Nhưng những cái đầu tầm cỡ thế giới cuối cùng lại  ngần ngừ lo nhỡ đâu mất đi giống vi trùng này, một lúc nào đó sự mất cân bằng sinh thái bộc lộ thì nhân loại có khi lại phải hứng chịu thảm họa còn lớn hơn. Nên dù nó ác bá thì cũng vẫn nên giữ lại trên phương châm “cẩn tắc vô ưu”. Bởi vậy vi trùng đậu mùa đến nay vẫn được nhởn nhơ trong lọ.

2- Nói dối có gì hay mà để thế giới phải dành ra cả một ngày Cá tháng tư. Phải chăng nói dối là di sản chung của nhân loại, nó cũng có giá trị cân bằng lại tinh thần thế giới nên nhân loại dành cho nói dối một ngày trong cả năm Hay cũng cốt để nhắc nhở rằng tiền nhân chúng ta đã nói dối rất nhiều nhưng biết sửa sai nên cho giữ lại một ngày để cảnh tỉnh con cháu nhớ mà tránh?

3- Dân ta không thích đùa dai nói dối nên càng không coi nói dối (dù chỉ để đùa) là chuyện nghiêm túc, nên không có ngày Cá tháng tư. Nhưng chuyện nói dối thì dân ta không lạ vì được nghe thường xuyên. Chính vì thế mà đã có người đề xuất, để khác với thế giới, nhất là phương Tây, sao ta không đổi ngày Cá tháng tư là một ngày nói thật?