Trang chủ » Tôi có ý kiến

ANH BA SÀM TÁI NGỘ

Trần Nhương
Thứ tư ngày 1 tháng 12 năm 2010 5:20 AM
L
 
Anhbasam mà dân yêu
Bị thằng ăn xó mó niêu nó sờ
Lấy hết của nả trong kho
Chỉ còn để lại tơ hơ Ba Sàm
Ba Sàm tức khí thi gan
Giành lấy tài sản về làm hai ngôi
Hai cô bồ nhí tuyệt vời
Basam us lại rồi info

Địa chỉ mới của Anhbasam:
basam.us basam.info
Lời chào mừng được post lên mạng trên đường từ Phú Thọ về Hà Nội