Trang chủ » Viết về Trần Nhương

KỶ NIỆM ĐẾN VỚI TRANNHUONG.COM

Nguyễn Hữu Quý
Chủ nhật ngày 24 tháng 1 năm 2010 3:14 PM
 
Nhìn vào trang mạng Trần Nhương
Trên đầu chính diện trannhuong chấm còm
Kề bên đề mục để nhòm
Được chia thành món theo phom từng người
Thôi thì đủ cả bạn ơi!
Văn, thơ, ký, sự… một trời văn chương
Sự đời nếu thấy tai ương
Tham gia bài viết… Trần Nhương sẵn lòng
Ta cùng lên án bất công
Tinh thần yêu nước hoà đồng bên nhau
Cộng đồng ta cả năm châu
Dù xa Tổ Quốc bấy lâu góp bài
Trần Nhương-ông chủ Web xai
Chúc sang năm mới dẻo giai sức bền…
* * *
Bạn ơi! nào gắng sức lên!
Góp phần ta lại xây nền tương lai!
   10 tháng Chạp/Kỷ Sửu (24.01.2010)
   Nguyễn Hữu Quý