Trang chủ » Viết về Trần Nhương

CHÚC TẾT BÁC TRẦN NHƯƠNG NĂM DẦN

Nguyễn Hữu Quý
Thứ năm ngày 11 tháng 2 năm 2010 9:55 PM

Bác ơi! năm hổ đến rồi,
Vậy là thất thập tuổi rồi Bác nghe,
Trời ban Bác được lắm nghề,
Văn, Thơ, Ký, Hoạ tứ bề đều hay,
Cuộc đời Bác thật sướng thay,
Nay đây, mai đó trời tây đã từng,
Lại thêm trang Web Trần Nhương,
Đến đâu Bác cũng văn chương trổ tài,
Tuổi cao mà vẫn dẻo dai,
Tuỳ nơi, tuỳ việc, tuỳ bài bác ca,
Rượu say Bác xuất thơ ra,
Thấy phong cảnh đẹp thì pha mực màu,
Hoa tay nét hoạ phác mau,
Thế là có ảnh cùng nhau cười khì,
Đôi khi có lợi tý ty,
Đem ra đấu giá ắt thì có đô,
Có tiền Bác lại tung hô,
Ai làm từ thiện cùng vô giúp đời,
Xem ra sướng thật Bác ơi!
Cuộc đời như thế ơn trời Bác nha,
Canh Dần ta nói chuyện xa,
Vài mươi năm nữa vẫn là bình an,   
(em mong bác vượt qua đó đấy bác nha)
Tuổi cao chẳng thích an nhàn,
Trannhuong com chấm đăng đàn ngày đêm,
Mong sao mọi việc đều êm,
Trannhuong com chấm nhiều thêm bạn bè,
Xem đây là chốn hội hè,
Văn, Thơ, Ký, Hoạ… ta về bên nhau./.
  Xuân Canh Dần
  Nguyễn Hữu Quý