Trang chủ » Viết về Trần Nhương

NGỌN GIÓ BÁC TRẦN

Vũ Xuân Quản
Thứ hai ngày 10 tháng 8 năm 2009 7:55 PM

Nhân đọc bài của Nguyễn Tiến Bình

Bác Trần phẩy gió đê mê
Mơn man những lọn tóc thề chớm vai
Cong cong ngọn gió thở dài
Hút hồn trinh nữ làm ai mềm lòng...
Gió đang xoan nổi thần phong
Cuốn phăng bao mớ bòng bong quan trường
Ung thư thảm hoạ Thạch Sơn
Mỏi mòn ngóng gió Trần Nhương thổi về...