Trang chủ » Viết về Trần Nhương

TRANH CỦA TRẦN NHƯƠNG ĐẤU GIÁ Ở VANCOUVER

Trần Nhương
Thứ ba ngày 3 tháng 11 năm 2009 1:41 PM
 
 
Trong chuyến đi thăm Canada, Trần Nhương có mang một ít tranh của nhà trồng được để tặng bạn bè. Bức tranh Nhịp điệu Sapa của tôi đã tặng Lưu Thuận Đức. giám độc công ty Thăng Long. Tối 30-10-2009, tại Vancouver công ty Thăng Long kết hợp với một số cơ quan văn hóa cùng cùng bác sĩ  Nguyễn Quang Binh đã tổ chức bán đấu giá một số vật phẩm và văn hóa phẩm lấy tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt. Bức tranh Nhịp điệu Sapa tôi vẽ vào tháng 5-2009 tại Sapa. Cảnh trong tranh là những ruộng bậc thang bên đường xuống bãi đá cổ. Hiện nay ruộng bậc thang Sapa đang được đề nghị tổ chức Văn hóa Liên hợp quốc công nhận di sản văn hóa thế giới.
 Tại cuộc đấu giá bức tranh của Trần Nhương được bán với giá 500 đô. Tuy không được giá mấy nhưng được số tiền ấy góp vào ủng hộ đồng bào bão lụt là vui rồi.