Trang chủ » Viết về Trần Nhương

KHOÁI WEB TRẦN NHƯƠNG

Nguyễn Văn Diệp
Thứ hai ngày 5 tháng 4 năm 2010 9:54 PM

     Đùa Trường Nhân theo thể luật đường trường thiên
* * ** * * * * * *
Nhiều người bảo khoái Web Trần Nhương
Dân mạng thoả xem gái ở chuồng !
Bao chốn biểu tình* Đầm hở rốn
Khối nơi Tiên tắm * Noọng khoe “chuông”
Thảnh thơi gái Thái còn che chắn
Bức xúc Ê-Va định bỏ tuông!
Nhiều vị đoán liều to với bé
Nào ai biết chắc méo hay vuông?
Chỉnh căn hình ảnh - xinh hoang dã
Kích số  thịt da - đẹp  dị thường
Hoạ sĩ** thích nom hình khoả thể
Văn nhân thèm ngắm của phong sương!
Tê lê  thẳng dẵng cương ngoài cỡ
Con mắt láo lia quét khó lường!
Mê mẩn khắp nơi cùng lát-tốp
Gian nan mọi nẻo với tình trường
Trần `Nhương say đắm – lòng chưa dứt
Văn sĩ  phởn phơ - dạ nặng vương?
Của quý  nhà mình đành bỏ xó
Sính đồ thiên hạ bác đem trương ?!
       ngày 1 – 3 – 20010
    Nguyễn Văn Diệp
Đ T : 03203794253

 *Biểu tình và Tiên tắm là  ảnh trên web Trần Nhương
** Trần Nhương lắm tài : nhà văn nhà báo hoạ sĩ
     nhiếp ảnh nhà thơ ....