Trang chủ » Viết về Trần Nhương

CẢM TÁC THƠ BÁC TRẦN NHƯƠNG

Nguyễn Tiến Bình
Thứ năm ngày 6 tháng 8 năm 2009 8:14 PM
 
Sao mà Bác lắm Gió ghê
Gió quê tươi mát , tôi  mê đến giờ
Gió tháng ba vẫn thổi thơ
Gió bát ngát… đồng thẫn thờ rừng xanh
Gió đang xoan làn trong lành
Bấy nhiêu thứ Gió kết thành lời thương…
Là lòng dạ Bác Trần Nhương
Là miền cổ tích …, tôI đương mải tìm !

102A,Phố Chợ Khâm Thiên , Hà Nội
ĐT : 0166572440 - 01686711077
\Email :
tienbinh_nguyen@yahoo.com .vn