Trang chủ » Viết về Trần Nhương

MÁCH BÁC TRẦN NHƯƠNG

Nguyễn Văn Diệp
Thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2010 5:48 AM
 

   Lại đùa  bác Trường Nhân theo thể nhị thủ
   * * * * * *
Mấy câu điện mách bác Trần Nhương
Đã chụp bao nhiêu gái để chuồng ?:
Noọng Thái tắm tiên* quần áo lột
Đầm Tây mở hội *vú vê tuông !
Cả gan Tiên nữ  khoe “đồ chín”
Đau ruột  nông phu – tưởng “của ương”!!!
Bài trí cảnh tình đầy nghịch ngợm .
Còn gì  lạ lẫm hãy  đem trương? 

          * * * * * * * *
Đem trương tất cả mới là khôn .
Vừa bán vừa khoe lắm khách nom
Bao ảnh khoả thân rồi hết sạch
Những tranh tươi mát sẽ không còn.
Nhỏ to  người bán  đều khen đẹp
Xấu xí ai mua cũng  bảo ngon!
Tiếp thị hở hang càng mát mắt
Danh ông rồi sẽ nổi hơn...cồn !
             8 – 4 – 2010
          Nguyễn văn Diệp

*Tắm tiên- hội khoả thân- tiên giáng trần  là ảnh trên web Trần Nhương

   Tổng thống Ô ba ma

Như ông Bin*viết trái tay
Khác những Tổng thống nước này màu da
Điều thêm quân sang giữ Ap Ga..*
Hoà bình được giải hẳn là tay siêu!
     ngày 10 – 4 – 2010
 

  * apganittan