Trang chủ » Viết về Trần Nhương

TRANH VẼ SỔI Ở CANADA

Trần Nhương
Thứ bẩy ngày 17 tháng 10 năm 2009 1:26 AM

 Hôm nay 16-10-2009, tôi và họa sĩ Đỗ Ngọc đi vẽ vùng nông thôn Canada. Vũ Thành Chung thì vác con Canon đi phó nháy. Chỉ có mấy tiếng buổi chiều Trần tôi vẽ sổi 2 tranh. Vẽ như một ghi chép tài liệu rồi về nhà làm kỹ. Khoe với các bạn ngó qua...

 
Họa sĩ Đỗ Ngọc và Trần Nhương đang vẽ


Trên cánh đồng những ruộng dâu xanh (blue berry) lá đỏ như cháy của vùng Maple Ridge, tôi phóng bút kịp ghi lại khi ánh chiều sắp tắt