Trang chủ » Viết về Trần Nhương

TẶNG BÁC TRẦN NHƯƠNG

"Nguyen Xuan Loc"
Chủ nhật ngày 26 tháng 9 năm 2010 8:57 AM
TNc: Tôi đang ở trên quê Phú Tho tu bổ Từ đường, sáng nay mở meo nhận được bài thơ viết cho mình hóa cũng sướng. Mình bị nhiễm cái thói chỉ thích khen từ lúc nào rồi. Cảm ơn bạn Nguyễn Xuân Lôc và xin giới thiệu với các bạn cho vui

Chào>Chào bác Trần Nhương.Không thể comment bên trang của bác,em vô phép gửi bác bài thơ tặng bác đọc cho vui,nếu có gì phạm thượng bác cho biết nhé.

Tặng bác Trần Nhương
 
Không có gì quan trọng,
Chỉ vớ vẫn mà thôi*
Ai chim lồng cá chậu
Bác tự do biển trời.
 
Buồn dông về Đại Lãi
Thơ rượu cứ thảnh thơi
Rung đùi bàn thế sự
Bút đâm thú mặt người.
 
Suốt một đời theo đảng
Bác nhặt được gì không ?
Em vào đọc thơ bác
Thấy hả hê cỏi lòng.
 
Muốn theo giương bác lắm
Nhưng mà toát mồ hôi
Bao năm đường Thiên lý
Nay bổng ra cụt rồi.
 
Cuối cùng vẫn vô sản
Ngồi mơ tưởng ngày mai...
Đèn sách bao năm uổng
Nói chi đến giúp đời.
 
Trang nét thành vũ khí
Bác như tướng dẫn đường
Vẫn tả xung hữu đột
Đâu cần đến huân chương.
 
Mỗi lần vào thăm bác
Thấy lòng mình sáng hơn...
Ai nhiễu thì mặc họ
Bác cứ là Trần Nhương.
               Sài gòn 9/2010
 
*Thơ Trần Nhương