Trang chủ » Viết về Trần Nhương

MÂY BAY NHIỀU ĐƯỜNG

H Thuận
Thứ tư ngày 22 tháng 9 năm 2010 4:47 PM

(Tặng bác Trần, nhân đọc bài thơ: “Giá như” của bác, trong mục: Poems với tiêu đề “Một số bài thơ dịch ra tiếng Anh -5”,TNc)
 
Đọc thơ của bác thấy “phê”!
Giá như còn trẻ Ai… thề theo luôn!
Giá như lòng chẳng biết buồn,
Ba mươi sáu chước, chước chuồn…sẽ qua!
Giá như đừng có tuổi già,
Phù dung mãi nụ đừng hoa…não lòng!
Giá như đừng có mùa đông,
Hoa lê vẫn trắng, cành hồng vẫn tươi!
Giá như trời thấp, mây lùi…
Vít cành đa xuống, lên chơi chị Hằng!
Giá như trái đất …mặt bằng…
Làm cái sân lớn bằng băng… trượt dài!
Giá… thơ chỉ “thẩn” đừng hay,
Để khỏi gió thổi, “mây bay”* nhiều đường…
Để cho lòng dạ vấn vương…
“ Người ta”** cấm chợ, cản đường, ngăn sông!
(*Nguyên văn của tg: Biết rằng trời rộng mây bay lắm đường.
**NVtg: Giá như chưa có người ta.)
  22-9-2010