Trang chủ » Viết về Trần Nhương

NGAO DU TAM ĐẢO

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 17 tháng 7 năm 2009 8:59 AM
 

Nhận lời mời của Tổng công ty cong nghịêp tàu thuỷ Nam Triệu, hôm nay gia đình tôi lên khu nghỉ dưỡng Resort Tam đảo  của Tổng công ty.. Chiều nay ngao du, hai ông cháu chụp mấy kiểu ảnh. Xin được trình làng cho vui.
-

 

 
Lái xe giàCả nhà lên xe về phòng nghỉ
 
 
 
Bốn bà cháu 

 
 
 

Tắm tiên cho nó sướng (Tít và Trọc)

 
 
 

Ngồi trên cỏ cho mát