Trang chủ » Viết về Trần Nhương

NGẪU HỨNG TẶNG LÃO TRẦN

Vũ Hiển
Thứ tư ngày 15 tháng 7 năm 2009 1:52 PM
( Sau khi đọc “ Ngao du Tam Đảo “ )  
 
Làng Văn có một lão Trần
Lái xe vi vút khoe…quần xà lon ( lỏn )
Thôi thì vợ vợ con con
Cả bầy Tít – Trọc lon ton quanh mình
Mây mưa Tam Đảo hữu tình
Hứng lên bên cạnh có…mình với ta
( Trâu ngoan gặm cỏ đồng nhà
Dẫu dai ngoăng ngoắc vẫn là còn…tơ )
Tuổi cao “ leo dốc “ mệt phờ
Vẫn cười hơ hớ khen lờ ( là ) còn… Xuân
.
Mấy ai theo được lão Trần !?...
13-7-2009
V.H