Trang chủ » Thơ

Tháng Tư

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 14 tháng 12 năm 2008 12:00 AM
Thì thôi thế cũng là nhiều
Tháng Tư như một cánh diều bỏ quên…   
Và người
Và phố
Và em…
Và sông đổ ngọn sang bên nỗi buồn…
Hà Nội 6-2004