Trang chủ » Thơ

Thực tế

Thứ hai ngày 1 tháng 1 năm 1900 12:00 AM

Bán đảo
Bán vịnh
Bán mỏ
Bán rừng
Bán trời
Bán sông
Bán núi

Bán những gì có giá
Không phải của mình
Để mình có biệt thự
Mình có cổ phần
Mình có tài khoản ngân hàng ngoại quốc
Mình có tiền cho con du học
Mình có bồ non ngà ngọc
Mình có chức có quyền
Mình có người che chở
Đồng tiền khôn như một đấng siêu nhiên !

Cái không phải của mình
Cho mình tất cả
Nhiệm màu như phép lạ
Giữa thanh thiên…

Có người bảo đời sau trả giá
Cho sự tham lam ích kỷ bây giờ
Sao không nghe lời các cụ ngày xưa
“ Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào “