Trang chủ » Thơ

Giá như

Trần Nhương
Thứ ba ngày 30 tháng 12 năm 2008 12:00 AM

Yêu em tóc đã bạc rồi
Trái tim không biết nói lời mộng mơ

Giá như gặp tự ngày xưa
Anh không vướng víu giàn dưa vườn cà

Giá như chưa có người ta
Tầm xuân lúc nụ khi hoa sợ gì

Giá như ở tuổi đương thì
Hồ Tây tát cạn, Ba Vì xô nghiêng.

Giá như anh có máu điên
Xây hồ bán nguyệt, sắm thuyền dong chơi

Giá như chẳng có ông trời
Đưa em du lịch nước người cho sang

Giá như lắm của nhiều vàng
Ta thuê thợ đúc tượng nàng khắp nơi

Giá như có kiếp luân hồi
Kiếp sau anh chỉ đợi người hôm nay

Giá như là nói cho hay
Biết rằng trời rộng mây bay lắm đường.