Trang chủ » Thơ

GHI TRƯỚC CỬA ĐÌNH

Trần Nhương
Thứ năm ngày 27 tháng 8 năm 2009 7:52 PM
 
Vĩ nhân cứ để vĩ nhân
Đình kia ít lễ thì thần mới thiêng
Hay gì hương khói triền miên
Tụng ca quá thể càng thêm bẽ bàng
Đã lên đến bậc thành hoàng
Hiển linh cả xã cả làng tôn vinh
Cần gì rước sách linh đình
Cần gì trước tác tụng kinh sớm chiều
Cây cao khổ nỗi dây leo
Hồ trong khổ nỗi vì bèo vì rêu
Thành hoàng bao kẻ ăn theo
Thương dân đóng góp bao nhiêu cho vừa…
 
Hà Nội 27-5-2004