Trang chủ » Thơ

Một mình

Thứ hai ngày 1 tháng 1 năm 1900 12:00 AM
Đêm nay mình ở Đồ Sơn
Một mình mình với nỗi buồn mang theo
Ai đi "xoá đói giảm nghèo"
Mình nghèo thì cứ nằm khèo thế thôi
Biển đêm sóng vỗ bồi hồi
Lân tinh như mắt một người cợt trêu
Gió lên mà chẳng có diều
Thuyền chờ dưới bến mái chèo thì không
Thì thôi cho một giấc nông
Đêm nay mơ gặp bóng hồng . Vậy thôi !