Trang chủ » Thơ

Hữu và vô

Thứ hai ngày 1 tháng 1 năm 1900 12:00 AM

Hữu danh cùng với vô danh
Bên tấp nập bên vắng tanh sớm chiều
Vô danh là của số nhiều
Cớ sao lại ít người yêu ?
Thật buồn …!


Hà Nội sáng 25-5-2004