Trang chủ » Thơ

Cám ơn cụ Nguyễn Trãi

Trần Nhương
Thứ ba ngày 30 tháng 12 năm 2008 9:42 AM
                         Cỏ vẫn xanh màu cỏ
                         Cứ như không biết già
                         Hoa đến thì hoa nở 
                         Nở rồi tàn kiếp hoa
                        Phận nào lý sự ấy
                        Biết ai nào hơn ai
                        Chỉ lòng ta thanh thản
                        Bỏ công danh ra ngoài
 
                        Câu thơ và bức hoạ 
                        Vẫn đang còn ham vui                      
                       Thương bạn bè vất vả
                        Hói đầu tính ngược xuôi
 
                        Được cái quyền, cái chức
                        Như hoa trái đóng lon
                        Đâu như mình dân dã
                        Bụi bặm mà tơ non 

                       Cảm ơn cụ Nguyễn Trãi
                       Mâý trăm năm vẫn lời
                       Đã là “ hoa thường héo”
                       Đã là “ Cỏ thường tươi