Trang chủ » Thơ

*Anh*

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 14 tháng 12 năm 2008 12:00 AM
Có người chết sụt sùi bao số báo
Thế mà anh chẳng được một vuông con
Ai đó sợ anh đang gom cơn bão
Mà người ta như một mụn cây non...
 
 
Thôi chẳng chấp, Ức Trai còn oan nghiệt
Nhưng đời sau vẫn vằng vặc sao Khuê
Thân không bại mà danh không liệt
Anh như vừa trận mạc trở về kia...