Trang chủ » Thơ

Không đề

Trần Nhương
Thứ hai ngày 15 tháng 12 năm 2008 12:00 AM
Trời ngủ đông vừa dậy
Nắng thẹn thùng bờ tre
Ai vừa buông tay cấy
Đã nôn nao xuân về 
Hoa gì phơi ngoài ngõ
Thơm lẫn mùi bánh chưng
Lòng ai đang để ngỏ
Đợi gì ngoài thinh không...
Xuân 1999