Trang chủ » Thơ

Đối thoại với con

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 26 tháng 12 năm 2008 12:00 AM
Con tôi học địa lý Trung Quốc
Về hỏi  :
Trung Quốc rộng và dân hơn một tỷ
Chỉ chia ra ba mươi ba (33) tỉnh thành
Thế mà ta nước không lớn lắm
Sáu tư (64) tỉnh thành vẫn muốn chia thêm
Vì sao cha nhỉ ?
 
Tôi lập luận và thấy mình chí lý
Vì nước ta rất lắm hiền tài
Cần có nơi dụng võ
Bộ máy công quyền thật là đồ sộ
Bao nhiêu người kiếm được việc làm
Vài người dân có một ông quan
Hình như thế cũng là hiện đại
Bao công quỹ cho chia ra nhập lại
Bao công trình nghiên cứu rất công phu
Ta là ta một cõi một bờ
Một cốt cách không nơi nào có được.
 
Tôi được dịp giảng cho con đất nước
Đã thuộc lòng như một khúc ca
Con tôi cười đôi mắt hút tầm xa
Rồi xuống bếp lục nồi cơm nguội… 
    Nội 17-4-Bãi Cháy 16-5-2004