Trang chủ » Thơ

Hôm qua em đi lấy chồng

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 14 tháng 12 năm 2008 12:00 AM
Hôm qua em đi lấy chồng
Họ trai họ gái đều không
Bạn bè cơ quan dăm chục
Cỗ đơn rượu kép cho nồng 

Hôm qua em đi lấy chồng
Không có xe hoa giường cưới
Gian nhà tập thể mối xông
Vách thưa tha hồ gió thổi
Hôm qua em đi lấy chồng
Để không còn là gái ế
Ngòi con coi đó là sông
 Đắng cay sau này mặc kệ !
 
Hôm qua em đi lấy chồng
Một mình gánh cả mùa đông
Bến đò chiều hôm vắng ngắt
Chỉ còn dằng dặc buồn sông…