Trang chủ » Cùng vui

Mỗi tuần một chân dung vui - Phan Hồng Giang, Nguyễn Thị Hồng Ngát

Trần Nhương
Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2009 4:14 AM
 hspace=12
Phan Hồng Giang - Nguyễn Thị Hồng Ngát
Hồng Ngát cộng với Hồng Giang (1)
Chỉ hai người đỏ cả làng đều thâm
Dịch thuật, ní nuận (nói ngọng) uyên thâm (2)
Cho vào thơ thẩn mà ngâm… tuyệt vời
Bài ca số phận cuộc đời
Người muôn năm cũ giữa trời
biển đêm
Nhớ và khát
(3) phải đi tìm
Cái người ấy với
một mình mùa thu
Daghextan
tít mù
Kiệu ông Gamtop khổng lồ sang ta
Sêkhốp (4) đang ở nước Nga
Đánh đoành một phát chạy qua nước mình

Lới lơ em hát đầu đình (5)
Làm cho chú Tễu đổ kềnh kếnh kang…

**************
 
(1)- Nhà văn Phan Hồng Giang có vợ là nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát
(2)- Nhà văn Phan Hồng Giang là nhà PBLL văn học và dịch thuật cự phách
(3)- các chữ in đậm và gạch dưới là tên một số tác phẩm của Hồng Ngát
(4)- Các chữ in đậm và gạch dưới là tên tác phẩm dịch, sáng tác của Hồng Giang. Nhiều tác phẩm  nổi tiếng do PHG dịch như Daghextan của tôi, Truyện ngắn Sê khốp...
(5)- Hồng Ngát vốn là diễn viên chèo.