Trang chủ » Cùng vui

Mỗi tuần một chân dung vui - Ngôn Vĩnh

Trần Nhương
Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2009 3:32 AM

hspace=12Ngôn Vĩnh

Trần Văn Vịnh bút danh Ngôn Vĩnh
Chẳng hiểu sao tên tuổi lộn phèo
Ông đại tá viết văn, làm báo (1)
Rất hào hoa khối các em theo

Cuộc chiến đấu bảo vệ Đồng Văn ngày ấy
Đã cho ông sức vượt
Cổng trời
Bia mộ cho người mất tích

Fulrô, Ngày đọ sức (2) tơi bời

Về nghỉ hưu làm chân chi hội (3)
Chức con con như có như không
Thi thoảng buồn tình đi mở lối
Thiên thai khoan nhặt khúc phiêu bồng...

***********

(1)- Nhà văn Ngôn Vĩnh, đại tá CA, nguyên TBT báo Công an nhân dân.
(2)- Các chữ in đậm và gạch dưới là tên tác phẩm của Ngôn Vĩnh.
(3)- Hiện nay ông là thường trực Chi hội nhà văn Công an.