Trang chủ » Cùng vui

Mỗi tuần một chân dung vui - Hồng Thanh Quang

Trần Nhương
Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2009 3:27 AM
hspace=12 
 
  
Hồng Thanh Quang

Có một thời luật trời ta cũng sửa (1)
Đến bây giờ luật ấy vẫn y nguyên
Mùa dịu dàng, Chỉ là mơ thấy
Không thể nào nguôi
(2) tiếng hát đầy thuyền

Giọng dinh dính mà MC em xiếc
Quân hàm cao ngất ngưởng an ninh (3)
Thơ với báo một chân chì chân thiếc
Thế mà toàn vớ được các em xinh…

*************

(1)- Câu thơ của Hồng Thanh Quang; Ta yêu nhau thì luật trời cũng sửa
(2)-
Các chữ in đậm, gạch dưới là tên tác phẩm của Hồng Thanh Quang
(3)- Bây giờ ông công tác tại báo CAND, quân hàm đại tá công an

Cập nhật ( 23/10/2008 )