Trang chủ » Cùng vui

Mỗi tuần một chân dung vui - Lê Lựu

Trần Nhương
Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2009 4:35 AM
hspace=0LBT : Lê Lựu là nhà văn viết khoẻ, nhiều tác phẩm nổi tiếng. Bạn đọc biết đến ông với tiểu thuyết Thời xa vắng và kịch bản Sóng ở đáy sông.Ông Đại tá này cuối đời lại đi làm Văn hoá doanh nhân. Có lần ông phát biểu trên mạng tự nhận mình là tên ăn mày. Tội nghiệp cho ông, sao doanh nhân lại để cho ông đi ăn mày. Tôi đoán ý ông nói văn hoa như kiểu các cụ vẫn nói ăn mày cửa Phật nay phẩm oản mai nải chuối . Tuần này chuyên mục Mỗi tuần một chân dung vui lôi Lê Lựu lên mạng làm cú tất niên năm Tuất.
 
Lê Lựu

Muốn làm Sóng ở đáy sông
Một thời lầm lỗi nên không Mở rừng
Giang Minh Sài đã lên ông
Tay run, đầu hói, răng long, mất mờ
Thời xa vắng ấy vẫn mơ
Chuyện làng Cuội viết đến giờ chưa xong
Một đời gánh lấy long đong
Đã Lê còn Lựu cũng dòng chua chua
Ta Đại tá không biết đùa (*)
Doanh nhân văn hoá (**) cò cưa khối thằng…

TN
----------
(*) Tên các tác phẩm của Lê Lựu
(**) Bây giờ ông là Giám đốc TT Văn hoá doanh nhân