Trang chủ » Cùng vui

Mỗi tuần một chân dung vui - Lê Phương Liên

Trần Nhương
Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2009 3:39 AM
hspace=12
 


Lê Phương Liên

Vốn là cô giáo Hà thành
Vì đâu một phát đánh đoành viết văn ? (1)
Thiếu nhi hí hoáy mần ăn
Mà nên nhà lớn gần bằng Nobel
Ôi Những tia nắng đầu tiên
Khi mùa xuân đến có tiền tiêu pha
Bao giờ Hoa dại nở ra
Bức tranh còn vẽ cho ta mỡ mầu
Khúc hát hạnh phúc (2) dài lâu
Trưởng ban lãnh đạo một xâu cụ già (3)

************
(1)- Nhà văn Lê Phương Liên vốn là cô giáo huyện Thanh Trì Hà Nội.Nay chị là nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi, cán bộ biên tập NXB Kim Đồng.
(2)- Các chữ in đậm, gạch dưới là tên tác phẩm của Lê Phương Liên.
(3)- Hiện nhà văn Lê Phương Liên là Trưởng ban Văn học thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam.