Trang chủ » Cùng vui

Mỗi tuần một chân dung vui - Hoàng Công Khanh

Trần Nhương
Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2009 3:26 PM


Hoàng Công Khanh
 
Hoàng Công tên bác là Khanh
Tù nội, tù ngoại bác thành vĩ nhân (1)
Sơn La một thuở cùm chân (2)
Do mình xấu số nên thành nhà văn !
Đôi mắt màu tím bồ quân
Sao Khuê vằng vặc mây vần vẫn tươi
Cung phi Điểm Bích tót vời
Ngũ Bồ bến nước (3) để đời nêu danh
U chín mươi cái xuân xanh
Tay vẫn rê chuột tung hoành enter (4)
Thơ tình vẫn viết ngẩn ngơ
Mấy cô hàng xóm vẫn chờ sang chơi…
 
********

(1)- Hồi Pháp cai trị nhà văn Hoàng Công Khanh bị chúng bỏ tù tại nhà tù Sơn La-đó là tù ngoại. Sau này, năm vào những năm 60 thế kỷ trước nhà văn bị tù thời ta-đó là tù nôi
(2) Hồi tù Sơn La, nhà văn bị giam cùng phòng với đồng chí Tô Hiệu.
(3)- Các chữ in đậm, gạch dưới là tên tác phẩm của Hoàng Công Khanh. Năm qua vở Cung phi Điểm Bích của ông là vở diễn ăn khách nhất, được huy chương Vàng.
(4)- Gần 90 tuổi ông vẫn viết văn bằng computer