Trang chủ » Cùng vui

Mỗi tuần một chân dung vui-Chu Lai

Trần Nhương
Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2009 4:37 AM


hspace=0LBT: Nhà văn Chu Lai tuổi Tuất nhưng phong cách tuổi Dần. Ông viết khoẻ và cái gì cũng khoẻ. Ông mang quân hàm Đại tá và hưởng lương tướng. Vốn là anh lính Đặc công thời chống Mỹ ở vùng ven Sài Gòn nên nhiều tác phẩm của ông viết về đề tài này. Đặc biệt trong các trang viết của ông rất nhiều bắp chân phụ nữ những đêm vùng ven. Hồi học trường Nguyễn Du với ông, có lần hội thảo tiểu thuyết của ông tôi đã tặng Chu Lai câu thơ : “Bắp chân sáng trắng đường dài, ông viết đoạn dưới ông sài đoạn trên…”.

  Chu Lai

Phố nhà binh thì ở (*)
Cuộc đời dài lắm
ư?
Đi
Ăn mày dĩ vãng (**)
Rủng rỉnh tiền có dư
Biếu mấy thằng đạo chích (***)
Lại về viết dâm thư
Tên cứ như thủ tướng
Người cứ như củ từ 
!
_______

(*) Ông hiện ở phố Lý Nam Đế-phố nhà binh
(**)Tên các phẩm của Chu Lai 
(***) Bị mất trộm tiền năm 2006