Trang chủ » Cùng vui

Gửi ông Obama

Trần Nhương
Thứ ba ngày 20 tháng 1 năm 2009 9:58 AM
 
Trần Nhương                                                                                   

 

Hôm nay ông vào Nhà trăng
Một nhiệm kỳ nước Mỹ dưới quyền ông
Không biết tốt đẹp thế nào
Người dân hưởng lợi gì nơi ông
Chắc ông không phải là người nói một đằng làm một nẻo
Tuổi 46 ông không trẻ người non dạ

Ông là một người bình dân
Bình dân cả dòng máu Kênia
Lai với America chính hiệu
Cái lý lịch xoàng không con ông cháu cha.

Những hãng bia
Những hãng làm đồ chơi
đã chớp thời cơ dán chân dung ông lên hàng hoá
Tôi cũng ghép ông lái xe trâu nước Việt
Như một người lao động bình dân

Nước Mỹ dễ tính
Nên tôi đùa thoải mái
Nếu ông cho tôi địa chỉ email
Tôi sẽ gửi tới ông đúng ngày ông nhậm chức.

19-1-2009