Trang chủ » Cùng vui

Những câu nhặt được trên đường ngao du

Nhiều tác giả
Thứ bẩy ngày 24 tháng 1 năm 2009 4:06 AM
Đừng tưởng

1- Đừng tưởng cứ núi là cao
Cứ sông là chảy, cứ ao là tù
Đừng tưởng cứ dưới là ngu
Cứ trên là biết, cứ tu là thiền...
Đừng tưởng cứ thờ là thiêng
Cứ ca là ngợi, cứ chuyên là cần
Đừng tưởng không nói là câm
Không nghe là điếc, không trông là mù...
 
2- Cái cần có

- Cần có trí tuệ
- Cần có quan hệ
- Cần có tiền tệ
- Cần có phả hệ
- Cần có dựa thế
- Cần có cúng tế
- Cần có cơ chế
- Cần có lõa thể
 
5 điều răn với quan chức:

   - Không lơ là với nhà báo
   - Không lếu láo với cấp trên
   - Không quên các bậc tiền bối
   - Không bối rối với chị em
   - Không lèm nhèm với cấp dưới...

5 điều răn với công chức:

   - Không nghe cave kể chuyện
   - Không nghe thằng nghiện trình bày
   - Không dây với các nhà báo
   - Không lếu láo với cấp trên
   - Không đưa hết tiền cho vợ...