Trang chủ » Cùng vui

Mỗi tuần một chân dung vui -Nguyễn Hoa

Trần Nhương
Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2009 4:24 AM

LBT: Nhà thơ Nguyễn Hoa là bạn đông môm với tôi hồi học trương Nguyễn Du. Ông đi bộ đội làm ở ngành quân khí nên ông hơi bị nhiễm cái quy lát, thông nòng . Cái tên Nguyễn Hoa Kỳ các cụ đặt cho gây phiền hà cho ông vì hồi ấy đánh Mỹ mà ông lại yêu nó sao mà đặt tên. Thế là cắt đi chữ Kỳ. Ông là người chung thuỷ với nàng Thơ không có léng phéng ả Văn, ả Báo gì hết. 

 Nguyễn Hoa 

Nguyễn Hoa là Nguyễn Hoa Kỳ (*)      
Cái tên ấy đã bị đì mấy phen
Dám lấy thằng Mỹ đặt tên
Chính uỷ cáu tiết sổ đen ghi liền
Con Tổ quốc cố vươn lên (**)
Từ 1 đến 8 làm nên Đèn dầu (Hoa Kỳ)
Hà Nam vẫn chẳng phai mầu
Trúc xinh ta tựa mái đầu phơ phơ…(***)

********* 

(*) Tên thật là Nguyễn Hoa Kỳ. Hồi đi bộ đội anh bị cự nự vì cái tên đó nên đổi thành Nguyễn Hoa.Ở cơ quanchúng tôi hay gọi đùa anh là Đèn dầu (Hoa Kỳ)
(**) Tên các tập thơ của Nguyễn Hoa
(***) Phu nhân ông tên Trúc.