Trang chủ » Cùng vui

Mỗi tuần một chân dung vui - Trần Anh Thái

Trần Nhương
Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2009 4:11 AM
  
hspace=12Trần Anh Thái

Ông là đại tá Trần Anh
Thái bao nhiêu thứ mà thành nhà thơ ?
Đứng bên người đẹp ngẩn ngơ
Độc thoại trắng đến bây giờ chưa đen
Chát đắng và ngọt ngào  em
Số phận nghiệt ngã để quên Trên đường (1)
Người thì ít thịt nhiều xương
Sẵn sàng súng đạn chiến trường xông lên (2)

*************
(1) - Các chữ in đậm và gạch dưới là tên tác phẩm của nhà thơ Trần Anh Thái.
(2) - Ông là Đại tá, hiện công tác ở báo Quân đội nhân dân.