Trang chủ » Cùng vui

Mỗi tuần một chân dung vui - Lê Minh Khuê

Trần Nhương
Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2009 4:13 AM
 

  hspace=12

 Lê Minh Khuê 

Tên chị là Lê Minh Khuê
Văn chương đọc thấy phê phê như là
Như là có tí cần sa
Có thêm tí…ấy đậm đà áng văn
Màu xanh man trá trùm chăn
Cao điểm mùa hạ có phần to to
Bi kịch nhỏ - trứng gà so
Chiều xa thành phố tha hồ ngu ngơ
Ngôi sao xa xôi (1) đã mờ
Ngồi buồn Thanh Hoá lại mơ xứ Hàn…(2)

************

(1)- Các chữ in đậm gạch dưới là tên một số tác phẩm của Lê Minh Khuê.
(2)- Lê Minh Khuê quê Thanh Hoá. Chị được giải thưởng văn học của Hàn quốc.

C