Trang chủ » Cùng vui

Mỗi tuần một chân dung vui - Lê Thị Kim

Trần Nhương
Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2009 4:09 AM
hspace=12


Lê Thị Kim


Đã Lê còn nhọn như Kim
Chưa đâm khối gã thủng tim vì nàng
Thơ hay vào bậc nhất làng
Vẽ đẹp đến nõi bảo tàng chào thua (1)
Khi tình yêu đến dại khờ
Đoá quỳ hư ảo mà sờ… ra nhau
Sương bụi tình yêu (2) ở đâu
Ở đây chỉ thấy cái râu rậm rì

Bao giờ Thanh Hoá có về
Con kha nó cắn (3) tỉ tê nôĩ niềm…

**********
(1)- Nhà thơ Lê Thị Kim vẽ tranh khá đẹp, bán đều đều
(2)- Các chữ in đậm, gạch dưới là tên tác phẩm của Lê Thị Kim.
(3)- Quê chị ở Thanh Hoá. Con kha nó cắncon gà nó gáy, tiếng quê chị Kim.