Trang chủ » Viết về Trần Nhương

KHÁT VỌNG - TRANH MỚI CỦA TRẦN NHƯƠNG

Trần Nhương
Thứ ba ngày 7 tháng 7 năm 2009 9:46 PMMấy hôm nay máu hội hoạ của tôi lại bị kích hoạt. Nóng nôi thời tiết oi nồng khiến tôi khao khát có một ngày xanh mát, tươi lành. Thế rồi bút vẽ cứ tuôn ra những ya nghĩ của mình.
                   Khao khát lắm giữa lưới đời giăng mắc
                   Quỷ mặt người rình rập ở đâu đây
                   Em xanh biếc bao điều ước vọng
                   Giữa nắng nồng em đá hoá vòm mây...
 
 
 
 
 
 
 
 
Nàng Mây tôi đã vẽ mấy hôm trước nhưng không bằng lòng nên hôm nay vẽ lại với cảm hứng màu tím.