Trang chủ » Viết về Trần Nhương

THI HỨNG XANH

Trần Nhương
Thứ ba ngày 31 tháng 3 năm 2009 6:31 AM
 
Tôi đang ở trên rừng trong trập trùng cây lá. Tôi lấy các loại lá cây áp vào nền toan để lấy cái tươi non, cái sinh động mà rất khó vẽ lại. Trong cây lá kia có một gương mặt lẫn vào như một vầng trăng xanh trong vườn nhà.
  Thế là Thi hứng xanh. Thi hứng xanh như một hoài niệm về những ngày tươi xanh. Tôi vẽ nó khi đang viết một truyện ngắn mà đọc lại thấy nhạt phèo.
  Tranh sơn dầu, khổ tranh 1m x 80.