Trang chủ » Viết về Trần Nhương

GỬI TÁC GIẢ “ TỰ TRÀO “

Vũ Hiển
Thứ sáu ngày 24 tháng 4 năm 2009 9:17 PM
 
Thôi thì cứ “ Phó thường dân “
Năm châu , bốn biển quây quần cũng hay *
Sớm hôm vác Bút …đi cày
Hình hài đĩnh đạc , mặt mày sáng trưng
Mặn mà  như muối với gừng
“ Gừng cay muối mặn “ xin đừng…rút lui !
Tiến lên  !  không nửa bước lùi
Mặc kẻ cấm chợ - Mặc người ngăn sông
Dẫu ai che Bắc , chắn Đông
Trái tim vẫn một sắc hồng : TRẦN…COM “ ! 
24-4-2009
V.H 
-------------------------------------------------
 Trang  Wets “ trannhuong.com” hiện được bạn đọc ở nhiều Quốc gia
       trên thế giới truy cập    ( Xem sơ đồ trên “ trannhuong.com” )