Trang chủ » Viết về Trần Nhương

Tranh thứ 2 vẽ tại Đại Lải

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 20 tháng 3 năm 2009 8:42 PM


 
 Tranh này không vẽ một cái gì cụ thể. Tất cả để người xem cảm nhận. Trong một lúc buồn lòng vì những việc biên giới, về bô-xít, về tham quan ô lại tôi phóng bút. Có thể đấy là quả trứng đang nở ra, là một bọc trăm trứng chăng và bên cạnh đó là những vệt gạch chéo tai ác, một số mảnh vá víu gì đó. Thật là số phận không biết của đất nước hay của con người.
  Tranh sơn dầu, khổ tranh 1mX70 cm . Tranh vẽ trong lúc văn nhàn, tức là viết văn 
 đau đầu thì nhảy ra vẽ.