Trang chủ » Viết về Trần Nhương

Trần Nhương tự trào

Trần Nhương
Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2009 1:07 PM

 
Mình đã lê văn hưu
Vẫn còn nguyễn đăng mạnh
Thơ phú càng văn đa
Web vẫn lâm văn tới
 
Tháng tháng trần đức lương
Tiêu sài cũng bùi kiệm
Khi gặp đào thị nương
Thì vung trần bửu kiếm
 
Nhiều em rất huyền kiêu
Tớ cho lê văn chưởng
Cúi rạp mình trần tiêu
Xin ngài phan cẩm thượng
 
Cuộc đời thích mai vui
Coi thường anh lê chức
Cứ là nguyễn văn dân
Ngang thưng vua tự đức
 
Khối người nguyễn phú trọng
Vì mình nguyễn thiện nhân
Em nào lê văn vọng
Tớ đều nguyễn quang thân…
 
Bạn miên man bằng việt
Tình lai láng giang nam
Khác nào phan trọng thưởng
Cho Trần này phú quang…