Trang chủ » Viết về Trần Nhương

Tranh vẽ ở Đại Lải

Trần Nhương
Thứ tư ngày 25 tháng 3 năm 2009 6:43 AM
 
 
 
Trong những ngày sáng tác tại Đại Lải, mấy nhà văn chúng tôi được cùng các họa sĩ dự trại của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Họa sĩ Đỗ Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Văn nghệ Phú Thọ đã cho tôi mấy mảnh toan và bút, màu dầu. Máu hội họa của tôi bị kích hoạt, thế là tranh thủ lúc văn chương bí  quá thì nhảy ra bôi vẽ cho thư giàn. Nhân dịp 8-3, tôi vẽ nàng Thơ của tôi theo trí tưởng tượng của mình. Khoe với các bạn tranh thứ nhất vẽ tại Đại Lải. Thời gian còn ở đây nhà cháu chắc còn bôi sĩ được thêm vài cái nữa.
  Tranh vẽ sơn dầu, khổ tranh 70X70.

Thơ vịnh tranh: Tôi vừa cho lên mạng bức tranh này thì ngay sau đó nhận được bài thơ bình của bạn Nghiêm Lương Thành. Sướng cái bụng vì bạn bè nhòm cho và góp lời. Nghiêm Lương Thành viết:

Xem tranh và tự trào

 Nàng Thơ hay là Chúa xuân đây ?
Tình xuân chan chứa, ý thơ đầy (1)
Nghĩ mình tóc bạc da mồi sớm
Tranh ngắm một hồi dạ đã ngây

 (1) Nguyên văn Nguyễn Bính: Tình xuân chan chứa, ý xuân đầy