Trang chủ » Viết về Trần Nhương

Hỏi thăm - Gửi cơmbui.com

Vũ Hiển
Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2009 1:15 PM

      Vũ Hiển  
      Hỏi thăm “ combui.com “
      Bán bao nhiêu “bát” , hỏi còn hay không ? 
      
      Thương người giữa “ chợ “…chổng mông
      Vừa  rao vừa “ ký “ vui lòng khách “ mua “
      Chẳng lờ lãi , chẳng được thua
      Chiều nhau một tí cho vừa lòng…em
      Chợ chiều vương vất hơi men
      Khách nàng Thơ  cứ von ven  xin…hình 
       Một ngày nên ngãi nên tình 
       Sang năm đến hẹn nhớ mình lại lên  
       Bụng no “ combui.com “
       Ra về vẫn thấy thòm  thèm muốn…Eng ! …
      
                              Hải Phòng, 16 h 30 chiều 9-2-2009
                                ( Ngày Thơ Nguyên Tiêu 7 tuổi )