Trang chủ » Thơ

TỰ TRÀO

Trần Nhương
Thứ tư ngày 22 tháng 4 năm 2009 8:01 PM
Sáng đưa cháu đi sưởi nắng
Xong về câu bắc câu nam
Thơ viết khi ngân khi lặng
Vắt chân chữ ngũ an nhàn
 
Thương bạn âu lo rụng tóc
Ghế còn hay mất nay mai
Biết đâu lời bùn lời ngọc
Biết đâu hoa mộc hoa nhài
 
Thôi mình thường dân cấp phó
Lấy vui giàn bí giàn bầu
Thi thoảng vù đi đây đó
Bạn bè guốc mộc áo nâu
 
Toàn chuyện vui như ăn cỗ
Lời khoai lời lúa đồng nhà
Rượu say bá vai bá cổ
Thơ phú ùn ùn kéo ra…

Kệ cha công danh quan chức
Sáng mận tối đào...xuýt xoa....