Trang chủ » Thơ

VỚ VẨN MÀ THÔI

Trần Nhương
Thứ năm ngày 9 tháng 7 năm 2009 2:57 PM

Nào những danh gia vọng tộc
Tất cả đều vớ vẩn mà thôi

Chức tứơc xênh xang mũ áo
Tất cả đều vớ vẩn mà thôi

Quyền trượng oai phong ngất ngưởng
Tất cả đều vớ vẩn mà thôi

Cổ phần, vi la, tiền như cây cỏ
Tất cả đều vớ vẩn mà thôi

Vĩ đại vinh quang thống soái
Tất cả đều vớ vẩn mà thôi

Tư tưởng bảo hoàng, ngàn trang triết luận
Tất cả đều vớ vẩn mà thôi

Ta đắm đuối với câu thơ, bức hoạ
Cũng vớ vẩn thôi mà nhưng ta được là ta…
Cỏ cứ mướt chân đê ngày tháng mới
Hoa cứ tàn bạc bẽo buổi phôi pha...
   31-5-2008