Trang chủ » Thơ

LÃ BẤT VI

Trần Nhương
Thứ ba ngày 7 tháng 7 năm 2009 6:30 AM

Bên Tầu có Lã Bất Vi
Đã yêu sao chẳng dám vì Triệu Cơ
Chỉ say bày đặt mưu mô
Cũng là điên cũng là rồ vậy thôi!
Quan trường mê mải cuộc chơi
Công hầu khanh tướng một đời hư không
Khi Tần khi Triệu long đong
Một thân luồn cúi bệ rồng sớm khuya
Triệu Cơ lệ chảy đầm đìa
Thâm cung tù ngục xuân kia phai tàn
Một thời trót đã ríu ran
Làm chi cho nát cho tan cõi lòng
Có vợ -  chẳng dám làm chồng
Có con - chẳng dám mặn nồng đạo cha !
Xênh xang mũ áo vào ra
Không thân thích chẳng ruột rà mấy ai
Một đời gánh những đơn sai
Một đời trói buộc bỏ ngoài đam mê
 
Lã Bất Vi, Lã Bất Vi !
Sau ngươi bao kẻ si mê theo đường ?

Đại Lải 16-8-2001