Trang chủ » Thơ

CHÙM THƠ VIẾT TẠI TRUNG QUỐC

Trần Nhương
Thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2009 4:23 PM
Vạn Lý trường thành
 

Vạn Lý trường thành ta lại đến
Ánh chiều xẻ nửa hoả phong đài
Lòng ta sẻ nửa sông và núi
Hảo hán ai người có biết ai???

Trương Gia Khẩu 12-2001

Tử Cấm thành

Thăm Tử Cấm thành lúc tuyết rơi
Thành quách thâm nghiêm lẫn với trời
Cười khóc một thời nghiêng ngả đất
Ngai vàng bụi phủ đứng đơn côi...

Thiên An Môn 12-2001

Trước thư phòng Lỗ Tấn

Thư phòng Lỗ Tấn ngọn đèn chong
Thiên truyện hình như viết chửa xong
Ngoài ngõ A.Q vừa cãi lộn
Xạc xào đâu đó ngọn đông phong..
.
Bắc Kinh 12-2001